โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

กรมธรรม์ ประกันภัยของรถยนต์ที่มีความเชื่อผิดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกัน

กรมธรรม์ นี่คือเอกสารที่ไม่มีคนขับคนไหนทำไม่ได้ แต่โชคร้ายที่คุณยังเจอคนที่เชื่อว่า ไม่จำเป็นต้องทำประกัน บางคนไม่ต้องการที่จะเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร จึงโต้แย้งว่านี่เป็นการเสียเงิน ทั้งหมดนี้เป็นเสียงสะท้อนของตำนานเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่สมัยที่มีบริษัทวันเดียวจำนวนมาก และแต่ละบริษัทต่างก็พยายามหาเงิน ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในระบบประกัน

ในสิ่งพิมพ์ของเรา เราเสนอให้จัดการกับตำนานบางเรื่องที่มีอยู่ในสังคมร่วมกัน เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกเขา รถเก่าไม่ต้องทำประกัน ด้วยเหตุผลบางประการเชื่อว่าหากรถมีอายุมากกว่า 8 ถึง 10 ปี จะไม่สามารถทำประกันได้ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ ตั้งแต่ปี 2547 ผู้ ขับขี่ทุกคนต้องมีกรมธรรม์ OSAGO การประกันความรับผิดทางแพ่ง โดยไม่คำนึงถึงอายุของรถ

หากปรากฎว่าเจ้าของรถขับบนถนนของประเทศ โดยไม่มีเอกสารดังกล่าว เขาจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 425 ถึง 850 UAH แต่สิ่งนี้ไม่ได้โน้มน้าวให้คุณซื้อประกันนี้ ข้อโต้แย้งหลักเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า หากไม่มีข้อตกลง OSAGO และผู้ขับขี่กลายเป็นผู้กระทำผิดของอุบัติเหตุ เขาจะจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากกระเป๋าของเขาเอง และบ่อยครั้งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก

กรมธรรม์

และผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยจะหลีกเลี่ยงการชำระเงินดังกล่าว สำหรับเขา บริษัทจะชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหาย โดยไม่คำนึงถึงอายุของรถ บนพื้นฐานของสัญญาประกัน การชำระเงินสูงถึง UAH 130,000 จะได้รับมอบหมายให้ชดเชยการสูญเสียวัสดุและสูงถึง UAH 260,000 เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ คุณยังสามารถปกป้องรถของคุณได้ ด้วยความช่วยเหลือจากนโยบายของ CASCO

ดังนั้น คุณจึงสามารถกำจัดผลที่ตามมาจากภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ความเสียหายที่ได้รับจากอุบัติเหตุฯลฯ ในทุกสถานการณ์เหล่านี้ การซ่อมรถจะทำได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการประกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวอย่างเช่น แพ็คเกจ ALL RISKS CASCO ให้การชำระเงินสะสมสำหรับการกู้คืนรถยนต์ โดยไม่คำนึงถึงการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เปลี่ยน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับรถที่สูงวัย

เมื่อเปลี่ยนเจ้าของรถต้องทำประกันรถยนต์ใหม่ บ่อยครั้งที่เจ้าของรถไม่เข้าใจว่า OSAGO ไม่ได้บังคับใช้กับเจ้าของรถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่ขับรถอย่างถูกกฎหมายด้วย ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของระหว่างการขายหรือซื้อรถยนต์ ส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่รายเก่า มักจะโอนประกันไปยังประกันใหม่ ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมอีก

เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้ขับขี่จะซื้อกรมธรรม์ใหม่แล้ว หากเจ้าของเดิมไม่ต้องการโอนประกันให้กับผู้ซื้อ คุณต้องติดต่อบริษัทเพื่อทำการคำนวณใหม่ ผู้จัดการจะหักค่าใช้จ่ายของสัญญาสำหรับงวดที่แล้ว และออกเอกสารให้คนใหม่ฟรี ตัวเลือกนี้ยังเป็นไปได้ด้วยการยกเลิกนโยบายเดิม และการสรุปนโยบายใหม่พร้อมกัน แต่ควรเข้าใจว่า การโอนดังกล่าวเป็นไปได้ เฉพาะภายใต้สัญญาที่ยังไม่ได้ชำระเงินประกัน

หลังจากป้อนข้อมูลใหม่ลงในสัญญาประกันภัยแล้ว ขอแนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันภัยรถยนต์ ขนส่งของประเทศ ในกรณีของการประกันภัย โดยสมัครใจของ CASCO สถานการณ์จะแตกต่างกัน สรุปสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและเจ้าของรถ และการขายรถหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของรถรายอื่น

ดังนั้น การดำเนินการนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการยกเลิกนโยบายเดิม และการซื้อนโยบายใหม่ ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพาะความเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บเท่านั้น ไม่คุ้มครองเจ้าของรถ แน่นอน หากผู้กระทำผิดมีเพียงพลเมืองรถยนต์ เขาจะไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับค่าชดเชย แต่เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ความจริงก็คือ OSAGO ไม่ใช่ประกันตัวรถ แต่เป็นประกันความรับผิดที่บังคับของเจ้าของต่อบุคคลที่สาม

หากเราต้องการทำประกันรถยนต์ของเราโดยตรง เราต้องซื้อ กรมธรรม์ ประกันภัยของ CASCO โดยสมัครใจ แล้วในกรณีที่รถมีปัญหาเจ้าของ จะได้รับค่าชดเชยอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ในกรณีที่รถยนต์ถูกขโมย หรือถูกทำลายโดยสมบูรณ์ เจ้าของรถมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มของค่ารถ จำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนดไว้ในสัญญา

เช่นเดียวกับการประกันภัยประเภทอื่น CASCO มีข้อยกเว้น กล่าวคือกรณีที่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คนขับอาจไม่นับการจ่ายเงินหากเขาเมาสุราหรือยาเสพติด ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ เจ้าของจะไม่ได้รับเงินค่าซ่อมรถจากบริษัท หากไม่ได้ระบุใน กรมธรรม์ว่า รถถูกใช้เป็นแท็กซี่ หรือให้ข้อมูลเท็จอื่นๆเกี่ยวกับตัวเอง ในสถานการณ์อื่นๆที่ระบุในสัญญาว่าเป็นประกัน

จะมีการเรียกเก็บค่าชดเชยที่เพียงพอสำหรับการซ่อมรถ สิ่งสำคัญคือการมีอยู่ของนโยบาย ไม่ใช่คุณภาพ เมื่อทำประกันผู้ขับขี่รถยนต์แต่ละคนต้องอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อน เพื่อค้นหาเงื่อนไขทั้งหมดวิธีการดำเนินการในสถานการณ์วิกฤติ นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่รีบเร่งและตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอย่างรอบคอบ

หากผิดพลาด เช่น ในเลขทะเบียนรถหรือชื่อสถานที่จดทะเบียนของเจ้าของ กรมธรรม์จะถือเป็นโมฆะ จากนั้น หากเป็น OSAGO จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยตนเอง หากเรากำลังพูดถึงการประกันภัย CASCO โดยสมัครใจ ข้อผิดพลาดอาจนำไปสู่การปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับการซ่อมรถยนต์ หากพบความไม่ถูกต้องในการตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องจากในกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย อาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้ ตัวอย่างเช่น ประกันอาจออกในรูปแบบปลอม หรือองค์กรที่ออกเอกสารได้หยุดอยู่ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นการดีกว่าที่จะซื้อสัญญาในบริษัทที่เชื่อถือได้ ซึ่งเปิดดำเนินการในตลาดมาเป็นเวลานาน ตัวชี้วัดหลักของความมั่นคงของบริษัทประกันคือประสบการณ์ในตลาด ความพร้อมของเงินทุนสำรองที่เพียงพอ และตำแหน่งในการจัดอันดับ

หากซื้อนโยบายในองค์กรดังกล่าว จะไม่มีปัญหาในการรับเงิน จ่ายค่าเสียหายทันที หลังเกิดอุบัติเหตุง่ายกว่ารอค่าชดเชยจากบริษัท ด้วยเหตุผลบางอย่าง เป็นที่เชื่อกันว่า หากคุณตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา คือให้เงินจำนวนหนึ่งแก่เหยื่อทันที ให้เราทราบทันทีว่าไม่เป็นเช่นนั้น บ่อยครั้งมีอุบัติเหตุเช่นนี้ เมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจ เป็นการยากที่จะตัดสินว่าใครคือผู้กระทำความผิด

เมื่ออยู่ในสภาวะตึงเครียด คนๆหนึ่งสามารถตำหนิและให้เงินได้ จากนั้นเมื่อสงบลงเขาก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของเขาในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่จะไม่คืนเงิน ตามกฎหมาย หากผู้กระทำผิดมีนโยบาย OSAGO บริษัทประกันภัยของผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบทางการเงินแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่า

ยิ่งกว่านั้นไม่มีใครมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันที หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะระบุจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นทันที สำหรับสิ่งนี้คุณต้องคำนึงถึงมูลค่าตลาดของรถ การสึกหรอทางกายภาพ ค่าอะไหล่และการซ่อมแซม ขั้นตอนการขอรับค่าชดเชยจะง่ายขึ้น ก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะส่งใบสมัครไปยังบริษัทประกันภัย รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น

บทความที่น่าสนใจ : สระผม คำแนะนำพื้นฐานสำหรับสุขภาพของผมเพื่อการสระผมที่ถูกต้อง