โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

กระชับมิตร การแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนบ้านควนพรุพี กับโรงเรียนบ้านควนศรี

กระชับมิตร การแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนบ้านควนพรุพี กับโรงเรียนบ้านควนศรี เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนสนิทและรู้จักกันมากขึ้น

กระชับมิตร กระชับมิตร กระชับมิตร