โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

การแข่งขัน กีฬาระดับโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ ในจังหวัดสุราฎษ์ธานี

การแข่งขัน กีฬาระดับโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ ในจังหวัดสุราฎษ์ธานี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของแต่ละโรงเรียน

การแข่งขัน การแข่งขัน การแข่งขัน