โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

กีฬาสี ประจำโรงเรียนบ้านควนพรุพี

กีฬาสี ประจำโรงเรียนบ้านควนพรุพี จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้โชว์ประสิทธิภาพในการเล่นหรือแข่งกีฬาชนิดต่างๆ ภายในโรงเรียน

กีฬาสี กีฬาสี กีฬาสี