โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

ต่อมลูกหมาก โครงการสำหรับการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมาก การรักษาทางการแพทย์ของต่อมลูกหมากอักเสบจากแบคทีเรียเฉียบพลัน ต่อมลูกหมาก การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเชิงประจักษ์เบื้องต้น ควรขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่น่าสงสัย และสิ่งมีชีวิตที่สงสัยว่าติดเชื้อ ควรปรับยาปฏิชีวนะตามผลการเพาะเลี้ยงและความไว ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์ และผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ควรได้รับการรักษาด้วย N. gonorrhoeae และ C. trachomatis ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการดื้อยาปฏิชีวนะต้องได้รับการบำบัดทางเส้นเลือด ด้วยสูตรยาในวงกว้าง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ฟอรั่มการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ การวินิจฉัย ภาพทางคลินิกของโรคเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น การวินิจฉัยจึงไม่ยาก มันถูกวางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะบนพื้นฐานของการรำลึก

ต่อมลูกหมาก

การตรวจผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการขั้นต่ำ โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด การตรวจทางทวารหนักของต่อมโดยใช้ความลับในการวิจัย การหว่านด้วยการกำหนดความไวต่อยาปฏิชีวนะ KLA OAM การเพาะเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะละเลงสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ UGI การตรวจสอบจังหวะการถ่ายปัสสาวะทุกวัน การวัดอัตราการถ่ายปัสสาวะ uroflowmetry สำหรับการวินิจฉัยแยกโรคจะทำอัลตราซาวนด์หรือ TRUS

หากจำเป็นต้องแยกเนื้องอกออกจะทำการตรวจชิ้นเนื้อ urography และ PSA ซึ่งเป็นแอนติเจนจำเพาะต่อมลูกหมากจะถูกกำหนด สำหรับการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากมีการกำหนดสเปิร์ม การวิเคราะห์อุทานเพื่อตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชาย จากผลการตรวจของผู้ป่วยจะมีการร่างโครงร่างการรักษาที่ซับซ้อนของต่อมลูกหมากอักเสบ เมื่อกำหนดยาให้คำนึงถึงรูปแบบของพยาธิวิทยา

การปรากฏตัวของโรคที่เกิดขึ้นพร้อมกัน แพทย์ตัดสินใจว่าจะทำการรักษาที่ไหน ในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยนอก ขั้นตอนการรักษาเกิดขึ้นพร้อมกับการตรวจติดตามผลในห้องปฏิบัติการอย่างระมัดระวัง หนึ่งในศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ คือคลินิกของ GC แม่และเด็ก เนื่องจากปัญหาภาวะมีบุตรยากมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ

แพทย์มืออาชีพจึงให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมาก ในคลินิกแม่และเด็ก ผู้ป่วยแต่ละรายมีโอกาสเข้ารับการตรวจพิเศษครบวงจร รับการสนับสนุนด้านจิตใจ รับการรักษาด้วยยารุ่นล่าสุดที่ใช้ในบริเวณนี้ และทำความคุ้นเคยกับวิธีการใหม่ล่าสุดในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากอักเสบ ไม่ใช่สถานที่สุดท้ายในการรักษาที่ซับซ้อนของต่อมลูกหมากอักเสบ คือปัญหาของการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย

การสังเกตการจ่ายยา และการป้องกัน โครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ การรักษาทางการแพทย์ของต่อมลูกหมากอักเสบจากแบคทีเรียเฉียบพลัน การรักษาต่อมลูกหมากอักเสบด้วยการเยียวยาพื้นบ้านนั้น มีประสิทธิภาพมากที่สุด การป้องกันรองของต่อมลูกหมากอักเสบ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ชายที่มีกระบวนการอักเสบเฉียบพลัน หรือกึ่งเฉียบพลันในต่อมลูกหมากแล้ว

เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง เมื่อเป้าหมายหลักของการป้องกันคือการให้อภัยอย่างมั่นคง โดยปกติ จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันทันที หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาในระยะเฉียบพลันของโรคนี้ ประการแรก การป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบเกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นประจำ

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ที่สามารถประเมินภาพทางคลินิกได้อย่างเต็มที่ และเลือกยาป้องกันโรคต่อมลูกหมากอักเสบที่จำเป็นในแต่ละกรณี สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงวิธีการรักษาที่ใช้ในระยะเฉียบพลันของโรค ในปีแรกหลังการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ ผู้ป่วยจะได้รับการขึ้นทะเบียนและแนะนำให้ไปพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะทุก 3 เดือน

ในอีก 3 ปีข้างหน้าผู้ชายควรไปพบแพทย์ทุกๆ 6 เดือน การรักษาและป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบนั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด อยู่ในขั้นตอนของการรักษาการอักเสบกึ่งเฉียบพลัน แพทย์สามารถแนะนำการออกกำลังกายและยาที่มีผลในการป้องกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน กับพื้นหลังของการป้องกันโรคในระยะยาวสถานการณ์

อาจเกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องมีใบสั่งยาเพิ่มเติมเพื่อรักษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น และป้องกันการพัฒนาของการอักเสบเฉียบพลัน การป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบทุติยภูมิรวมถึงการใช้ยาและอาหารเสริม นวดต่อมลูกหมาก พลศึกษาพิเศษ ในเวลาเดียวกัน เราไม่ควรละเลยวิธีการป้องกันเบื้องต้น เนื่องจากการกระทำของพวกเขา จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ชายได้อย่างรวดเร็ว

และด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นในระยะยาว ความเสี่ยงของโรคเรื้อรังจะลดลง ยาปฏิชีวนะสากลสำหรับการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ ประเภทของต่อมลูกหมากอักเสบ ด้วยรอยโรคแบคทีเรียของต่อมลูกหมาก มีสองรูปแบบของหลักสูตร การอักเสบเกิดจากแบคทีเรียที่เดินทางผ่านท่อปัสสาวะและตั้งรกรากต่อมลูกหมาก เหล่านี้เป็นแบคทีเรีย Escherichia coli ที่อาศัยอยู่ในลำไส้

เชื้อโรคอื่นๆ ได้แก่ เอนเทอโรแบคทีเรียและมัยโคแบคทีเรีย การอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียคิดเป็นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของกรณีทั้งหมด การติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถพัฒนาเป็นเรื้อรังได้ นี่เป็นกรณีที่การร้องเรียนดำเนินต่อไปนานกว่า 3 เดือน ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังส่วนใหญ่ ได้รับการวินิจฉัยในผู้สูงอายุ ในกรณีที่ไม่มีการรักษาอย่างทันท่วงที

ภาวะมีบุตรยากจะเกิดขึ้นประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั้งหมด เนื่องจากร่างกายไม่สามารถหลั่งสารคัดหลั่งได้เพียงพออีกต่อไป ซึ่งทำให้อสุจิเคลื่อนที่ได้ ตารางประเภทและอาการของต่อมลูกหมากอักเสบในผู้ชาย แบคทีเรีย พื้นฐานคือการละเมิดการล้าง ปัสสาวะเข้าสู่ท่อซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึม กรดยูริก พิวรีนและไพริมิดีนเบส สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อ

ซึ่งนำไปสู่การอักเสบและการก่อตัวของนิ่ว โรคหวัด การอักเสบมีการแปลในแต่ละกลีบของต่อม ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชั้น submucosal และเยื่อเมือกของท่อเบื้องต้น ความแออัดเกิดขึ้นในรูขุมขน ซึ่งเต็มไปด้วยความก้าวหน้าของโรค รูขุมขน ร่วมกับภาวะตัวร้อนเกินระดับปานกลางหรือภาวะไข้ย่อยทั่วไป เกิดการยุบตัวของพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมด

 

อ่านต่อได้ที่  ต่อมทอนซิล การเกิดขึ้นและการพัฒนาของโรคต่างๆ