โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านควนพรุพี เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

รับสมัครนักเรียน