โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

ร่วมไว้อาลัย ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพรุพี

ร่วมไว้อาลัย แก่ นายธนรัตน์ ชูแก้ว และ นายอุทิศ สองเมือง ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพรุพี โดยการนำพวงหรีดและเงินมอบให้แก่ครอบครัวของนักเรียน

ร่วมไว้อาลัย ร่วมไว้อาลัย