โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

สารอาหาร ที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์

สารอาหาร สารอาหารที่จำเป็นหมายถึงสารอาหารที่จำเป็นที่มีอยู่ในอาหาร สำหรับการเผาผลาญของมนุษย์ การเจริญเติบโตและการพัฒนา และการบำรุงรักษากิจกรรมชีวิตและสุขภาพ ไม่สามารถสังเคราะห์ ในร่างกายได้ หรือปริมาณและความเร็ว ของการสังเคราะห์ไม่เพียงพอ ต้องได้รับจากอาหาร และต้องได้รับ สารอาหาร พื้นฐานจำนวนหนึ่งทุกวัน

1. โปรตีน โปรตีนเป็นวัสดุพื้นฐานของชีวิต และเป็นแหล่งพลังงานอย่างหนึ่ง มันถูกสังเคราะห์ และย่อยสลายในร่างกายอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการเผาผลาญของวัสดุ และการทำงานทางสรีรวิทยา และรับรองการเจริญเติบโต การพัฒนา การสืบพันธุ์ และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของร่างกายโปรตีนคิดเป็น 16 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว และ 15 ถึง 20เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ร่างกายต้องการนั้นมาจากโปรตีน

โปรตีนในร่างกายมนุษย์มีหลายประเภท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ต่างกัน แต่โปรตีนทั้งหมดประกอบด้วย กรดอะมิโนมากกว่า 20 ชนิด ในสัดส่วนที่ต่างกัน แหล่งอาหารเช่นปลา เนื้อ ไข่ นม ถั่ว เห็ดฯลฯ

2. ลิปิด เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ และเป็นแหล่งพลังงานชนิดหนึ่ง สามารถดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน ปกป้องและแก้ไขอวัยวะภายใน ป้องกันการสูญเสียความร้อน บำรุงร่างกาย อุณหภูมิและยังเป็นส่วนประกอบ ของเนื้อเยื่อเซลล์ของมนุษย์

เช่นเยื่อหุ้มเซลล์ ไมอีลินเส้นประสาท เป็นต้น 20 ถึง 25เปอร์เซ็นต์ของพลังงาน ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ นั้นมาจากไขมัน ลิปิดได้แก่ น้ำมันไตรกลีเซอไรด์ และฟอสโฟลิปิด ไกลโคลิปิด สเตอรอล แหล่งอาหารเช่นน้ำมันจากสัตว์และพืช เนื้อสัตว์ที่มีไขมัน เครื่องในสัตว์ ถั่ว ไข่แดงฯลฯ

3. คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นสารพลังงานหลัก ของร่างกายมนุษย์ และเป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อและเซลล์ 65 ถึง 75เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ คือจัดหาโดยน้ำตาลได้แก่แป้ง กลูโคส ซูโครส มอลโทส เซลลูโลส และอื่นๆ แหล่งอาหารเช่ซีเรียล มันฝรั่ง ถั่วฯลฯ

4. วิตามิน วิตามินเป็น สารอาหาร ที่จำเป็น ต่อร่างกายมนุษย์ แม้ว่าจะต้องการในปริมาณเล็กน้อย แต่ก็มีบทบาทสำคัญ ในการเผาผลาญ การเจริญเติบโต การพัฒนา และสุขภาพของร่างกายมนุษย์ ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ หรือปริมาณการสังเคราะห์ไม่เพียงพอ และต้องนำมาจากอาหาร การขาดวิตามินในระยะยาว อาจทำให้ขาดวิตามินได้ มีวิตามินหลัก 13 ชนิด ที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์

5. แร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นหนึ่งใน สารอาหาร ที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์ 96เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวมนุษย์ โดยประกอบด้วยสารอินทรีย์และน้ำ และ4เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยสารอนินทรีย์ แร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน และเนื้อเยื่ออื่นๆ แร่ธาตุสามารถกระตุ้นฮอร์โมน และรักษาระบบเอนไซม์หลัก และมีการควบคุมการทำงาน ทางสรีรวิทยาที่สำคัญมาก

6 น้ำ น้ำเป็นองค์ประกอบหลักของของเหลวในร่างกายมนุษย์ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และประมาณ 70เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และส่งเสริมปฏิกิริยาเคมี และการหล่อลื่นในร่างกาย ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน ประมาณ 6 ถึง 8 ถ้วย

7. ใยอาหาร ใยอาหารเป็นหนึ่งใน สารอาหาร ที่จำเป็น สำหรับร่างกายมนุษย์ หมายถึงส่วนประกอบของเซลล์พืช ที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อย และดูดซึมได้ แต่มีบทบาทสำคัญ ในกิจกรรมทางสรีรวิทยาของร่างกาย สามารถลดไขมันในเลือดได้ สามารถลดโคเลสเตอรอล และควบคุมน้ำตาลในเลือด ใยอาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน เพกติน หมากฝรั่ง แอลจิน หมากฝรั่งถั่วและอื่นๆ แหล่งอาหารเช่นเมล็ดพืชหยาบ ถั่ว มันฝรั่ง ผัก ผลไม้ฯ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  เส้นผม วิธีการดูแลผมสำหรับผมแห้งผมร่วงและผมหงอก