โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

อบรม การทำน้ำหมักไล่แมลงกับเกษตรอำเภอบ้านนาสาร ที่มีนักเรียนไปรับการเรียนและลงมือทำน้ำหมักไล่แมลง

อบรม การทำน้ำหมักไล่แมลงกับเกษตรอำเภอบ้านนาสาร ที่มีนักเรียนไปรับการเรียนและลงมือทำน้ำหมักไล่แมลง โดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยเรียบร้อย

อบรม อบรมอบรม