โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

เกษตรกรรม ที่จัดทำโดยคุณครู ภายในโรงเรียนบ้านควนพรุพี

เกษตรกรรม ที่จัดทำโดยคุณครู ภายในโรงเรียนบ้านควนพรุพี เพื่อให้นักเรียนได้ทำการปลูกพืชพรรณ เกษตรในชีวิตประจำวัน

เกษตรกรรม เกษตรกรรม เกษตรกรรม