โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

โพรงมดลูก ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติ

โพรงมดลูก ในการตรวจสอบทางเนื้อเยื่อ อาการต่อไปนี้เป็นลักษณะ ของการเพิ่มจำนวนของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติเพิ่มจำนวนต่อม การละเมิดขั้วของการจัดเรียงของเซลล์ การบรรจบกันของต่อมที่มีชั้นสโตรมาแคบๆ ระหว่างพวกเขากลับไปข้างหลัง ความเด่นที่สำคัญขององค์ประกอบต่อมมากกว่าสโตรมอล ต่อมโครงสร้างต่อมชนิดไมโครฟอลลิคูลาร์ เมื่อต่อมลูกเล็กประเภทไมโครฟอลลิคูลาร์ ตั้งอยู่รอบต่อมขนาดใหญ่ เพิ่มความบิดเบี้ยวของต่อม รูปร่างผิดปกติของต่อม

หูดที่แท้จริงในต่อม หูดที่มีเส้นใยที่ยื่นออกมาในรูของต่อม บางครั้งก็สามารถสังเกตหูดปลอม ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุผิวที่ซ้อนกัน โครงสร้างของธาตุเหล็กในต่อมเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนขวาง ของการเจริญเติบโตของพาพิลลารี่ภายในต่อม สะพานเยื่อบุผิวภายในต่อม โครงสร้างโค้ง โรคมะเร็งเยื่อบุ โพรงมดลูก โรคมะเร็งในเยื่อบุโพรงมดลูก ได้แก่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกและติ่งเนื้องอกในวัยใดๆ ต่อมน้ำเหลืองในเยื่อบุโพรงมดลูกกำเริบ

โพรงมดลูก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยหมดประจำเดือน การเพิ่มจำนวนของเซลล์ ต่อมของเยื่อบุโพรงมดลูกร่วมกับพยาธิสภาพ ของแลกเปลี่ยนระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยรายใดที่สามารถนำมาประกอบกับกลุ่มเสี่ยง ในการพัฒนามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ กลุ่มเสี่ยงในการพัฒนาภาวะก่อนเป็นมะเร็ง ของเยื่อบุโพรงมดลูกสามารถนำมาประกอบกับ สตรีที่มีเลือดออกในโพรงมดลูก ต่อมาหลังจาก 50 ปีการเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือน

รวมถึงโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู อาการของโฮโลโปรเซนเซฟาลี ข้อร้องเรียนหลักของผู้ป่วยคือ การละเมิดการทำงานของประจำเดือน หรือมีเลือดออกจากระบบสืบพันธุ์ในวัยหมดประจำเดือน ข้อร้องเรียนที่เกิดจากความผิดปกติ ของการเผาผลาญและต่อมไร้ท่อ ในวัยเจริญพันธุ์ผู้ป่วยมักบ่นว่ามีเลือดไหลออกจากระบบสืบพันธุ์ในช่วงมีประจำเดือน รวมทั้งก่อนหรือหลังมีประจำเดือน GGE ทั้งหมดมีลักษณะประจำเดือนมาไม่ปกติ ในช่วงก่อนวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงจะถูกรบกวนจากการมีประจำเดือนมาไม่ปกติ ตามมาด้วยการพบเห็นเป็นเวลานาน ในวัยหมดประจำเดือนผู้ป่วยสังเกตเห็น การจำระยะสั้นหรือระยะยาวไม่เพียงพอ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเฉพาะมากที่สุด ในการปรากฏตัวของความผิดปกติของการเผาผลาญ และต่อมไร้ท่อคืออาการปวดหัว น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ภาวะไขมันในเลือดสูง รบกวนการนอนหลับ กระหายน้ำเป็นระยะสตรีเรีย สีชมพู ประสิทธิภาพลดลง หงุดหงิด คลินิกโฮโลโปรเซนเซฟาลีมักมีลักษณะอาการ

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน เช่น ความผิดปกติของระบบเผาผลาญที่เป็นเบื้องหลัง ของการพัฒนากระบวนการขยายพันธุ์ในอวัยวะเป้าหมาย วิธีที่ใช้ในการวินิจฉัยโฮโลโปรเซนเซฟาลี วิธีการวินิจฉัยที่น่าเชื่อถือและมีวัตถุประสงค์มากที่สุด คือการตรวจเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกจากคลองปากมดลูก และร่างกายของมดลูก ซึ่งได้จากการตรวจชิ้นเนื้อหรือการขูดมดลูก เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยแยกจากกัน เนื้อหาข้อมูลของการศึกษาจะเพิ่มขึ้น

หากดำเนินการภายใต้การควบคุมของกล้องส่องโพรงมดลูก วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดส่องกล้อง สถานที่พิเศษในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของมดลูก ถูกครอบครองโดยการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก ซึ่งช่วยให้คุณศึกษาสถานะของเยื่อบุโพรงมดลูกในรายละเอียดเพิ่มเติม ทำการวินิจฉัยเฉพาะที่ชัดเจน และตรวจสอบผลการรักษาแก้ไข การผ่าตัดผ่านกล้องโพรงมดลูกที่ใช้บ่อยที่สุด สารละลายไอโซโทนิกโซเดียมคลอไรด์ สารละลายน้ำตาลกลูโคส 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำกลั่น

รวมถึงเดกซ์ทรานส์ซึ่งช่วยให้คุณทำการผ่าตัดมดลูกได้หลายครั้ง และใช้การผ่าตัดด้วยไฟฟ้าและเลเซอร์ การตรวจด้วยกล้องส่องทางไกลแบบควบคุม ยังทำให้สามารถประเมินคุณภาพของการขูดมดลูก ด้วยการกำจัดเศษของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือติ่งเนื้อที่มีมากเกินไปเป้าหมาย เพื่อระบุพยาธิสภาพของมดลูกร่วม ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูดเจริญผิดที่ เข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกภายใน เยื่อบุโพรงมดลูกที่มีชั้นใต้เยื่อเมือก หรือการเจริญเติบโตของศูนย์กลาง

ความสำคัญของอัลตราซาวด์ในการวินิจฉัย พยาธิสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูก อัลตราซาวด์ช่วยให้คุณสามารถตัดสินสถานะ ของเยื่อบุโพรงมดลูกทางอ้อมโดยเน้นที่ความหนา และโครงสร้างของค่ามัธยฐานเอ็มเอคโค่ เยื่อบุโพรงมดลูกมีโครงร่างที่ชัดเจนและมีความหนาแน่นของเสียงสูง เมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อมดลูก โดยอยู่ในตำแหน่งตรงกลางขนานกับรูปร่างภายนอกของมดลูก ในรอบประจำเดือนปกติความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก ขึ้นอยู่กับระยะของรอบเดือน

โดยค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 3 ถึง 4 มิลลิเมตร ในระยะแรกเป็น 12 ถึง 15 มิลลิเมตร ในระยะที่สองของรอบการเจริญเกิน ของเยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ติ่งเนื้อเอ็นโด ตามกฎแล้วจะมองเห็นได้บน การตรวจเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ในรูปแบบของรูปวงรีที่โค้งมน หรือยาวด้วยรูปร่างที่ชัดเจนและขอบ เสียงสะท้อนเชิงลบ แบบบางกับพื้นหลังของโพรงมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้น ในวัยหมดประจำเดือน ค่ามัธยฐาน

เอ็มเอคโค่จะเพิ่มขึ้นถึง 5 มิลลิเมตรและอีกมากมายกลายเป็นสัญญาณทางอ้อม ของกระบวนการไฮเปอร์พลาสติก แม้จะไม่มีอาการทางคลินิกก็ตาม สัญญาณของโฮโลโปรเซนเซฟาลีที่มีภาวะฮิสทีเรีย ภาวะเจริญเกินเยื่อบุโพรงมดลูกและ โพลิป บนฮิสโทรแกรมปรากฏเป็นเส้นหยัก หรือสแกลลอปของผนังโพรงมดลูก โดยเฉพาะที่ด้านล่างหรือเติมข้อบกพร่อง การศึกษานี้ดำเนินการในวันที่ 7 ถึง 8 ของวัฏจักร โดยใช้คอนทราสต์ที่ละลายน้ำได้ เวโรกราฟิน ยูริกราฟิน ยูริทราสต์

บทบาทของเซลล์วิทยา ดูดเยื่อบุโพรงมดลูกในการวินิจฉัยโฮโลโปรเซนเซฟาลี การตรวจทางเซลล์วิทยาของการสำลักจากโพรงมดลูก ช่วยให้สามารถระบุความรุนแรง ของการเปลี่ยนแปลงการงอกของเยื่อบุโพรงมดลูกได้ แต่ไม่ได้ให้แนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างทางพยาธิวิทยาของมัน วิธีนี้สามารถใช้เป็นการตรวจคัดกรองพยาธิสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูก และสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกกับพื้นหลังของการรักษาด้วยฮอร์โมน

อย่างไรก็ตามการตรวจทางเซลล์วิทยาของสิ่งดูดกลืน ไม่ถือเป็นทางเลือกในการตรวจเนื้อเยื่อ หลังทำได้โดยการขูดเยื่อบุมดลูกด้วยอุปกรณ์พิเศษ โดยไม่ต้องขยายคลองปากมดลูก ในผู้ป่วยนอกหรือด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง และการขูดมดลูกเพื่อวินิจฉัยแยก กลยุทธ์การรักษาโฮโลโปรเซนเซฟาลี กลยุทธ์การรักษาในกระบวนการไฮเปอร์พลาสติก ขึ้นอยู่กับลักษณะทางพยาธิวิทยาของเยื่อบุโพรงมดลูก อายุของผู้ป่วย สาเหตุและพยาธิกำเนิดของโรค

พยาธิสภาพของอวัยวะเพศและภายนอกร่วมกัน ในผู้ป่วยที่มีโฮโลโปรเซนเซฟาลี ขั้นตอนแรกของการรักษาจะดำเนินการโดยการขูดมดลูก เพื่อการรักษาและวินิจฉัยของเยื่อบุมดลูก ด้วยการควบคุมด้วยกล้องส่องทางไกล การบำบัดในช่วงอายุต่างๆ ประกอบด้วยการหยุดเลือด และป้องกันการกลับเป็นซ้ำของกระบวนการไฮเปอร์พลาสติก รักษาปฏิกิริยาเหมือนมีประจำเดือนเป็นจังหวะ

อ่านต่อได้ที่ ร่างกาย การทำงานร่วมกันระหว่างลำไส้และสมอง