โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

เหงื่อ การขับเหงื่อเป็นการเผาผลาญที่สำคัญของร่างกาย

เหงื่อ

เหงื่อ ทางสรีรวิทยาส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและเสื … Read more