โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

ยาลดความดันโลหิต และวิธีลดความดันโลหิต

ยาลดความดันโลหิต

ยาลดความดันโลหิต ตอนเช้ามีคนไข้รายหนึ่งมาที่คลินิกเป็นช … Read more

ความดันโลหิต คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต ลุงบอกว่าเขาแสดงโทรศัพท์มือถือให้เห็นและบอ … Read more