โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

พึ่งพา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกัน อธิบายได้ ดังนี้

พึ่งพา

พึ่งพา ความสัมพันธ์ดังกล่าวที่พัฒนาขึ้น ระหว่างอลีนากับ … Read more