โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

นาซ่า ภารกิจการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กบนดาวพฤหัสบดี

นาซ่า

นาซ่า ภารกิจจูโนของนาซ่าได้ตรวจพบสนามแม่เหล็กของดาวเครา … Read more