โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

ตู้เย็น อาหารที่ไม่ควรนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นรวมถึงวิธีการเก็บอาหารอย่างถูกต้อง

ตู้เย็น

ตู้เย็น ตอนนี้เป็นช่วงกลางของฤดูร้อน เรียกได้ว่าเป็นช่ว … Read more