โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

ต่อมไทรอยด์ อธิบายความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ได้ดังนี้

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ บรรดาผู้ที่ได้เข้ารับการตรวจทางการแพทย์เป็น … Read more