โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

น้ำมัน ปรุงอาหารน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์แตกต่างกันอย่างไร

น้ำมัน

น้ำมัน  ปรุงอาหารน้ำมันพืชในชีวิตประจำวันเมื่อต้องเผชิญ … Read more