โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

สเปกตรัม แสงและการมองเห็นเชื่อมโยงกับสเปกตรัมพลังงานแสงอาทิตย์

สเปกตรัม

สเปกตรัม ส่วนที่มองเห็นได้ของสเปกตรัมสุริยะ ลักษณะเฉพาะ … Read more