โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

มะเร็งตับอ่อน การเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน อาการเริ่มต้นของมะเร็งตับอ่อน อาการปวดท้อ … Read more