โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

กรดไหลย้อน การจำแนกประเภทโรคกรดไหลย้อนในระบบทางเดินอาหาร

กรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน ไม่ทราบจำนวนที่แท้จริงของโรค เนื่องจากผู้ป่ว … Read more