โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

สมองเสื่อม อธิบายประโยชน์ของการตรวจโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม

สมองเสื่อม

สมองเสื่อม เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมประเภ … Read more