โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

หูชั้นกลางอักเสบ อาการที่พบบ่อยที่สุดของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

หูชั้นกลางอักเสบ

หูชั้นกลางอักเสบ หูชั้นกลางมีขนาดประมาณถั่ว และเต็มไปด้ … Read more