โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

ตู้เย็น อาหารที่ไม่ควรนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นรวมถึงวิธีการเก็บอาหารอย่างถูกต้อง

ตู้เย็น

ตู้เย็น ตอนนี้เป็นช่วงกลางของฤดูร้อน เรียกได้ว่าเป็นช่ว … Read more

ผู้สูงอายุ อาหารผู้สูงอายุ และสิ่งที่ควรทำให้ชีวิตมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ อาหารผู้สูงอายุ จำเป็นต่อระบบประสาทและทุกๆ ส … Read more

มะเร็งตับอ่อน การเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน อาการเริ่มต้นของมะเร็งตับอ่อน อาการปวดท้อ … Read more

น้ำมัน ปรุงอาหารน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์แตกต่างกันอย่างไร

น้ำมัน

น้ำมัน  ปรุงอาหารน้ำมันพืชในชีวิตประจำวันเมื่อต้องเผชิญ … Read more

การบริโภค และควบคุมอาหารเกลือน้ำตาลและน้ำมัน

การบริโภค

การบริโภค อาหารวิธีลดเกลือ น้ำมันและน้ำตาล เมื่อทานอาหา … Read more