โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

สเต็มเซลล์ อธิบายเกี่ยวกับการสเต็มเซลล์ในการสร้างเม็ดเลือด

สเต็มเซลล์

สเต็มเซลล์ อันที่จริงการสร้างเม็ดเลือดเริ่มต้นด้วยเซลล์ … Read more