โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

แสงสีฟ้า ทำไมจึงเป็นอันตรายและจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร อธิบายได้ดังนี้

แสงสีฟ้า

แสงสีฟ้า ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มพู … Read more